Dotacje na powiatowe drogi

Podpisaliśmy umowę na I etap przebudowy drogi Ruś – Bartąg, ale dostałem list od pana wojewody, że do dofinansowania zakwalifikował się też nasz drugi wniosek, na modernizację drogi Knopin – Swobodna – mówi Andrzej Abako, starosta olsztyński.

Droga powiatowa od Rusi do Bartąga ma być przebudowana jeszcze w tym roku. Umożliwi to dotacja z rządowego Funduszu Dróg Samorządowych oraz środki z budżetów Powiatu oraz gmin Stawiguda i Dobre Miasto. Obie inwestycje zakładają nową nawierzchnię z poszerzeniem do 5 m wraz z utwardzonymi poboczami, przebudowę istniejących zjazdów, oczyszczenie przepustów i renowację rowów, poziome i pionowe znakowanie dróg. Na prośbę mieszkańców Knopina na wysokości świetlicy wiejskiej powstanie wyniesione przejście dla pieszych. Z kolei na drodze Ruś – Bartąg dodatkowo zostaną przebudowane trzy skrzyżowania z drogami publicznymi, powstaną dwie zatoki autobusowe oraz kanalizacja deszczowa i oświetlenie.

- Na odcinku Ruś – Bartąg modernizacja w sumie obejmie 2,3 km drogi. Wartość całej inwestycji oszacowaliśmy na 5,8 mln zł, przy czym dofinansowanie z Funduszu Dróg Samorządowych wynosi 2,9 mln zł, a pozostałą część, czyli po 1,45 mln zł dokładają samorządy Powiatu i gminy Stawiguda. W przypadku drogi Knopin – Swobodna chcemy przebudować 2,97 km. Wartość inwestycji wynosi 5,75 mln zł, dotacja wojewody 2,87 mln zł, a wkład własny, podobnie jak przy inwestycji w gminie Stawiguda, też rozkładamy po połowie, czyli po 1,4 mln zł pomiędzy powiat i gminę Dobre Miasto – mówi Andrzej Abako.

W takim porozumieniu zalety widzi Michał Kontraktowicz, wójt gminy Stawiguda. – Razem możemy więcej, tylko dzięki dobrej współpracy będziemy w stanie zrealizować kolejne inwestycje służące mieszkańcom – mówi. Wójt podpisał dodatkową umowę na przebudowę drogi gminnej, podobnie jak Mirosław Stegienko, burmistrz Olsztynka.

Starosta liczy na to, że worek ze środkami na przebudowę dróg powiatowych dopiero się rozwiązuje. – Wnioski na drogi w gminach Stawiguda i Dobre Miasto złożyliśmy w ubiegłym roku. W bieżącym przygotowaliśmy aż siedem wniosków, na łączną kwotę 37 mln zł. Bardzo liczę na to, że wszystkie zostaną zakwalifikowane do dofinansowania, a w szczególności nasz projekt w gminie Gietrzwałd, na który wnioskujemy o 22 mln zł w programie wieloletnim – mówi starosta olsztyński.