Dofinansowanie w ramach Sportowych Wakacji +

Informujemy, że Minister Kultury, Dziedzictwa Narodowego i Sportu ogłosił konkurs na dofinansowanie w 2021 roku zadań z zakresu Programu „Sportowe Wakacje +”.

Główną ideą programu „Sportowe Wakacje +” jest stworzenie warunków do osiągnięcia celu strategicznego – aktywnego i zdrowego społeczeństwa, poprzez upowszechnianie sportu i aktywności fizycznej oraz promocję zdrowego i aktywnego stylu życia, jako istotnych elementów pozwalających na utrzymanie tożsamości narodowej.

Zadania realizowane w ramach konkursu

  • Wspieranie organizacji otwartych, ogólnodostępnych zajęć sportowych dla dzieci młodzieży, dorosłych oraz innych grup społecznych i środowiskowych.

  • Wspieranie organizacji turniejów sportowych, eventów, konkursów i innych wydarzeń sportowych.

  • Wspieranie organizacji ogólnodostępnych obozów sportowych na poziomie ogólnopolskim – wyłonienie operatora krajowego.


O przyznanie dofinansowania na realizowane w ramach programu zadania, mogą ubiegać się organizacje pozarządowe, powołane do realizacji w ramach swej podstawowej działalności statutowej zadań w zakresie upowszechniania sportu i kultury fizycznej, tj. w szczególności związki stowarzyszeń, stowarzyszenia, fundacje.

Wszelkie niezbędne informacje znajdą Państwo pod linkiem https://www.gov.pl/web/kulturaisport/program-sportowe-wakacje----edycja-2021.
Termin składania wniosków upływa 09.05.2021 r.