Dodatkowy nabór kandydatów na członków Komisji Konkursowej

21.02.2018
STAROSTA OLSZTYŃSKI ogłasza dodatkowy nabór kandydatów na członków Komisji Konkursowej opiniującej oferty złożone w ramach Otwartego Konkursu Ofert 2018 na wsparcie realizacji zadań publicznych.

  1.  Kandydatów na członków Komisji Konkursowej opiniującej oferty złożone w ramach Otwartego Konkursu Ofert 2018 na wsparcie realizacji zadań publicznych należy zgłaszać - na formularzu stanowiącym załącznik do ogłoszenia – w terminie do dnia 26 lutego 2018 r. godz. 9.00 Zgłoszenia należy przesłać na adres Starostwa Powiatowego w Olsztynie, Plac Bema 5, 10-516 Olsztyn, złożyć w Sekretariacie Starosty Olsztyńskiego (2 piętro, pokój 207) lub przesłać (skan z podpisem) za pomocą poczty elektronicznej na adres: slawomirlech@powiat-olsztynski.pl. Decyduje data i godzina wpływu.

  2. Kandydatów na członków Komisji Konkursowej mogą zgłaszać organizacje pozarządowe posiadające siedzibę na terenie powiatu olsztyńskiego lub działające na rzecz społeczności powiatu.

  3. Liczba osób wskazanych przez organizacje pozarządowe nie może przekroczyć 3. Przy wyborze kandydatów decyduje data wpływu zgłoszenia do Starostwa Powiatowego w Olsztynie.

  4. Posiedzenie Komisji Konkursowej opiniującej oferty złożone w ramach Otwartego Konkursu Ofert 2018 na wsparcie realizacji zadań publicznych odbędzie się w dniu 27 lutego 2018 r., Sala Zarządu Powiatu w Olsztynie (pok. 206), w godzinach pracy Urzędu.

  5. Za uczestnictwo w pracach Komisji jej członkowie nie otrzymują wynagrodzenia.

  6. Dojazd na posiedzenie Komisji Konkursowej na koszt własny członków.

  7. W skład Komisji Konkursowej nie mogą wejść osoby wskazane przez organizacje pozarządowe biorące udział w konkursie.


 

Formularz zgłoszeniowy <