Dobre wieści drogowe i wsparcie idei samorządności

Radni powiatowi wzięli udział w XVI Sesji Rady Powiatu w Olsztynie. Obrady online umożliwił specjalnie przygotowany system do głosowania oraz zakupione tablety.

W trakcie posiedzenia starosta olsztyński przedstawił radnym dobre wiadomości dotyczące spraw drogowych. Pierwsza z nich dotyczyła największej i najdroższej, jak dotąd, planowanej inwestycji drogowej Powiatu, czyli „Przebudowy drogi powiatowej 1442 N od skrzyżowania z DK51 w miejscowości Spręcowo do miejscowości Tuławki, dalej drogą powiatową 1449N przez Gady do drogi powiatowej 1430N, dalej drogą powiatową 1430N przez miejscowość Barczewko do DK16”. Mowa o 27,5 km drogi. – Wczoraj otworzyliśmy przetarg na realizację tej inwestycji. Wpłynęło pięć ofert, z których na zadanie I (na terenie gminy Dywity) najwyższa wyniosła 30,2 mln zł, a najniższa 28,4 mln zł; na zadanie II (na terenie gminy Barczewo) najwyższa opiewała na kwotę 18,6 mln zł, a najniższa na 17,3 mln zł. Łączna wartość inwestycji, zgodnie z najniższą ofertą, wyniosłaby więc 45,7 mln zł. Jesteśmy już po rozmowach z wójtem gminy Dywity Danielem Zadwornym i burmistrzem Barczewa Andrzejem Maciejewskim, oba samorządy wyrażają chęć uczestnictwa w finansowaniu inwestycji na poziomie 25% kosztów każdy z nich. W tej chwili sprawdzamy poprawność złożonej oferty i jeśli wszystko będzie w porządku, rozpoczniemy budowę drogi pod koniec lipca. Termin zakończenia inwestycji został zaplanowany na sierpień 2022 roku – mówił starosta Andrzej Abako.

Dobra wiadomość dotyczyła też „Przebudowy drogi powiatowej 1370N od miejscowości Sząbruk (Siła), przez Unieszewo do DK16”. Wniosek o dofinansowanie tej inwestycji znalazł się pierwotnie na liście rezerwowej Funduszu Dróg Samorządowych. Zgodnie z informacją, jaka niedawno wpłynęła z Warmińsko-Mazurskiego Urzędu Wojewódzkiego, po aktualizacji listy inwestycja powiatowa została rekomendowana do dofinansowania na 2020 rok. – Bardzo się z tego cieszymy, bo mowa o kolejnych 9 km drogi powiatowej, którą będziemy mogli zmodernizować. Koszt inwestycji to 20 mln zł – dodaje A. Abako.

Radni w czasie sesji przyjęli szereg uchwał, a także stanowisko w sprawie 30-lecia powstania samorządu. – Jednym z naszych zadań jest propagowanie idei samorządności. Nie ma tu ważniejszej daty niż 27 maja 1990 roku, kiedy to odbyły się pierwsze wybory do samorządu terytorialnego. Nie było jeszcze powiatów, ale był to początek samorządności – powiedział Jerzy Laskowski, przewodniczący Rady Powiatu w Olsztynie. W dokumencie Rada Powiatu w Olsztynie wyraża podziękowanie pionierom, którzy budowali w Polsce samorządność i dbali o lokalne społeczności. Deklaruje także niezmienną wolę współpracy ze wszystkimi osobami, organizacjami i instytucjami na rzecz rozwoju Powiatu Olsztyńskiego oraz tworzenia trwałych partnerstw umacniających wspólnotę samorządową.

Stanowisko Rady Powiatu w Olsztynie z okazji 30-lecia samorządów