Cyfrowy Powiat Olsztyński

Logotypy_kolor(3) (002)

W dzisiejszym świecie komputery są w stanie bardzo szybko przetwarzać ogromne ilości danych, dlatego też apetyt na ich pozyskiwanie stale rośnie. Zwiększenie ilości danych w formie cyfrowej obserwujemy też w urzędach. Powstają nowe systemy otwierające drogę do urzędu za pośrednictwem Internetu. Rozwijane są systemy wewnątrz-urzędowe i systemy do wymiany informacji między urzędami, instytucjami i firmami.

Dziś rejestry, ewidencje, katalogi prowadzone są już w formie cyfrowej, choć ciągle jeszcze istnieją papierowe formy przetwarzania danych. Zmieniają je jednak przepisy prawa, dopuszczając lub czasem wymuszając cyfrową formę plików przekazywanych do urzędu czy przekazywanych między instytucjami. Coraz więcej informacji staje się dostępnych przez Internet dla każdego z nas, a to pociąga za sobą konieczność rozwoju systemów informatycznych i konieczność dbania o bezpieczeństwo danych. Przed tym zadaniem staje też Starostwo Powiatowe w Olsztynie.

- Przewidując zagrożenia dla cyberbezpieczeństwa, postanowiliśmy zainwestować w dodatkowy sprzęt i oprogramowanie, które uodporni nas na coraz liczniejsze ataki cyberprzestępców i zdarzenia losowe, jak chociażby awarie sprzętu. Na ten cel udało nam się pozyskać fundusze unijne. Dzięki konkursowi grantowemu "Cyfrowy Powiat" zakupiliśmy dodatkowy serwer, który wzmocni system informatyczny, pozwalając na dalsze zwiększanie cyfryzacji, a także zapewni ciągłość jego działania w przypadku awarii jednego z serwerów pracujących w systemie  – mówi Zbigniew Monkiewicz, informatyk Starostwa Powiatowego w Olsztynie.

Informatycy nabyli też urządzenie, na którym będą przechowywać dodatkowe kopie zapasowe na wypadek, gdyby główny system kopii zapasowych uległ awarii. Rozwinęli oprogramowanie wykonujące kopie zapasowe, tak by było w stanie obsłużyć nowo zakupione sprzęty. Wymienili też ostatnie kilka sztuk przestarzałych komputerów na stanowiskach pracowników starostwa, zakupując nowe laptopy.

- Dzięki tej inwestycji, wspomaganej funduszami "Cyfrowego Powiatu", możemy spać spokojniej, co nie oznacza, że walka o bezpieczeństwo danych została zakończona. Systemy się rozwijają, a danych przybywa. Z pewnością pojawią się nowe technologie zwiększające cyberbezpieczeństwo, które znajdą u nas zastosowanie. Wszystko przed nami – mówi Andrzej Abako, starosta olsztyński.

Powiat Olsztyński dzięki Funduszom Europejskim otrzymał grant w ramach konkursu „Cyfrowy Powiat”, tym samym pozyskał środki w wysokości 34 8143,08 zł.

banner_na_strone_1460x616_CP(1) (002)