Biskupieccy stypendyści

Olga Król, Marcel Lachowicz i Aleksandra Tkacz zostali tegorocznymi stypendystami Prezesa Rady Ministrów.

20 listopada w Urzędzie Wojewódzkim w Olsztynie wicewojewoda Sławomir Sadowski oraz kurator oświaty Krzysztof Marek Nowacki wręczyli wyróżnienia tym uczniom, którzy otrzymali promocję uzyskując przy tym najwyższą w danej szkole średnią ocen lub wykazują szczególne uzdolnienia w co najmniej jednej dziedzinie wiedzy, uzyskując w niej najwyższe wyniki, a w pozostałych przedmiotach, wyniki co najmniej dobre. Każda szkoła z Warmii i Mazur, w której nauczanie kończy się maturą miała prawo przedstawić do stypendium jednego kandydata. Z Biskupca stypendia będą otrzymywać: Olga Król z Katolickiego Liceum im. Jana Pawła II, Marcel Lachowicz z Technikum w Zespole Szkół i Aleksandra Tkacz z Liceum Ogólnokształcącego im. Komisji Edukacji Narodowej.

W tym roku 157 uczniów z województwa warmińsko-mazurskiego otrzymało stypendium Prezesa Rady Ministrów Mateusza Morawieckiego. Kwota stypendium jest wyższa w stosunku do roku poprzedniego i wynosi 300 zł miesięcznie.