Bezpieczny Senior - relacja ze spotkania

W dniu 8 marca 2019r. w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Stawigudzie odbyło się spotkanie seniorów oraz osób niepełnosprawnych z terenu gminy Stawiguda, podczas którego przedstawiciele Stowarzyszenia Pomocy Humanitarnej FENI przekazali wiedzę, kiedy i jak należy wzywać pomoc oraz jak prawidłowo zachować się w przypadku wystąpienia zagrożenia zdrowia i życia. Zajęcia z pierwsze pomocy zostały przeprowadzone w ramach kampanii „Bezpieczny senior”.

Uczestnicy z uwagą słuchali prowadzącego oraz czynnie brali udział w ćwiczeniach, bo przecież ta wiedza może przydać się w każdym wieku i w każdym momencie.

Wójt Gminy Stawiguda podczas zorganizowanego spotkania złożył serdeczne życzenia z okazji Dnia Kobiet wręczając róże wszystkim uczestniczącym Paniom.

 

fot. SPH FENI