Badanie poziomu satysfakcji interesanta

W trosce o jak najwyższy poziom świadczonych usług publicznych w Starostwie Powiatowym w Olsztynie prowadzone jest badanie satysfakcji klientów. Kwestionariusze są dostępne w siedzibie urzędu przy placu Bema 5 w następujących miejscach:

  • sekretariat Starosty Olsztyńskiego (p. 207)

  • stanowisko pracy ds. Obsługi Interesantów (sala nr 2)

  • Wydział Komunikacji i Transportu (sala nr 12)

  • Wydział Gospodarki Nieruchomościami (p. 108)

  • Wydział Geodezji (sala 132)

  • Wydział Budownictwa i Inwestycji (sala 224)

  • Wydział Gospodarowania Środowiskiem (p. 232).


Badanie potrwa do końca maja 2019 r., następnie ankiety będą przeliczane i analizowane. Wnioski przyczynią się do podwyższenia poziomu jakości obsługi interesantów i efektywności pracy w urzędzie. Zachęcamy do wyrażenia swojej opinii.

20190507_073745