Absolutorium dla Zarządu Powiatu w Olsztynie

12.06.2024

Radni Powiatu Olsztyńskiego udzielili wotum zaufania Zarządowi Powiatu, przyjmując Raport o stanie Powiatu oraz podejmując uchwałę w sprawie realizacji budżetu Powiatu w 2023 roku.

- Ubiegły rok nie był łatwy, bo był to kolejny rok wojny w Ukrainie, czas podwyższonej inflacji i niestabilnych cen. Realizacja budżetu nie była więc prosta, a wiele inwestycji musieliśmy przełożyć na 2024 rok, ponieważ kwoty w postępowaniach ofertowych okazywały się wyższe niż zakładaliśmy. Zrealizowaliśmy jednak budżet prawidłowo, zgodnie z ustawą o finansach publicznych, przy dobrej współpracy z wojewodą warmińsko-mazurskim, marszałkiem województwa i rządem RP, który zgodził się na prolongatę środków na 2024 rok. Chcę też zaznaczyć, że 2023 był rokiem bez konieczności zaciągania dodatkowych kredytów – mówił Andrzej Abako, starosta olsztyński.
 
Realizacja budżetu Powiatu w 2023 roku:
  • dochody – 194 381 890,58 zł
  • wydatki – 192 928 617,54 zł
  • nadwyżka – 1 453 273,04 zł
  • spłata zobowiązań kredytowych – 3 740 000 zł
  • zadłużenie na koniec XII 2023 r. – 31 983 548 zł.
Realizacja budżetu Powiatu Olsztyńskiego za 2023 rok została zaopiniowana pozytywnie przez Regionalną Izbę Obrachunkową.