Zmiana terminu zamknięcia odcinka Barczewko-Biedowo

W związku z realizacją zadania „Przebudowa drogi powiatowej Nr 1430N na odcinku od skrzyżowania z drogą powiatową 1449N do Barczewa DK16”wykonawca prac informuje, że uległ zmianie termin zamknięcia całkowitego odcinka drogi 1442 pomiędzy Barczewkiem a Biedowem (km 11+050 do 11+250) z 25 na 29 listopada. Zamknięcie będzie obowiązywało do 3 grudnia.

Mapa z zaznaczonym objazdem:

objazd od 29 listopada 2021