Szkoły zamknięte do 24 maja

Rząd podjął decyzję w sprawie dalszego funkcjonowania przedszkoli, szkół i uczelni, w związku z aktualną sytuacją epidemiczną w kraju. Na konferencji prasowej 24 kwietnia z udziałem ministra edukacji narodowej Dariusza Piontkowskiego, ministra nauki i szkolnictwa wyższego Wojciecha Murdzyka i ministra zdrowia Łukasza Szumowskiego podane zostały także terminy egzaminów w szkołach podstawowych i średnich.

Decyzje rządu:

 • dalsze ograniczenie działalności przedszkoli, szkół i uczelni do 24 maja 2020; ewentualne przedłużenie tej decyzji będzie uzależnione od aktualnej sytuacji epidemicznej w kraju • niebawem MEN poinformuje, czy będzie możliwe wprowadzenie działalności opiekuńczej w przedszkolach i klasach młodszych szkoły podstawowej • egzamin ósmoklasisty w terminie 16-18 czerwca, wyniki do końca lipca • egzamin maturalny
  - tylko pisemny
  - termin 8-29 czerwca
  - termin dodatkowy (np. ze względów zdrowotnych) na początku lipca, do 11 sierpnia podanie wyników
  - poprawa egzaminu na początku września, wyniki 30 września • egzamin potwierdzający kwalifikacje zawodowe w terminie 22 czerwca - 9 lipca • egzamin zawodowy 17-28 sierpnia • rekrutacja na studia planowana jest w normalnym trybie, ostateczne terminy będą uzależnione od przeprowadzonych matur.


Szczegóły na stronach:
- Ministerstwa Edukacji Narodowej
- Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego