50 pomysłów na synagogę

Ponad 50 zgłoszeń na pomysł funkcji społecznej dawnej synagogi w Barczewie wpłynęło do Fundacji Most the Most. To wynik drugiego konkursu Nasz Zabytek w województwie warmińsko-mazurskim.

W pierwszym konkursie obiekt pokonał inne zabytki z regionu, dzięki czemu Powiat Olsztyński jako właściciel zabytku otrzyma od Fundacji grant w wysokości miliona złotych na rewaloryzację i dostosowanie budynku do wybranej w konkursie funkcji społecznej. A jakie były propozycje lokalnej społeczności? Jaki pomysł na zabytek mają mieszkańcy powiatu? Chcą m.in., by synagoga była centrum wielu kultur, miejscem spotkań i aktywizacji dzieci, młodzieży oraz seniorów. By powstało tu muzeum, czy sala koncertowa, czy też galeria sztuki. By odbywały się tu wystawy lokalnych twórców, spotkania autorskie, przedstawienia teatralne czy projekcje filmowe. To tylko kilka przykładów.

Fundacja teraz wszystkie pomysły przeanalizuje, a ostatecznego wyboru dokona wspólnie z właścicielem zwycięskiego zabytku, po zasięgnięciu opinii konserwatora zabytków. Po wyborze najlepszych pomysłów i podpisaniu umowy, przyzna dofinansowanie na rewaloryzację obiektu oraz dostosowanie do wybranych w  konkursie funkcji społecznych.

- Lokalna społeczność przekonała się, że wzięcie udziału w Konkursie Nasz Zabytek ma sens. Zgłaszający mogą czuć się dumni ze swojego działania, gdyż to właśnie dzięki nim dawna synagoga w Barczewie zwyciężyła w I konkursie. Udział w II konkursie i zgłoszenie pomysłów na nową funkcję zabytków był dla nich kolejną szansą na wyartykułowanie swoich marzeń i potrzeb. Aktywna postawa mieszkańców oraz otwartość i gotowość na współpracę właściciela zabytku to klucz do realizacji wartościowego projektu. Razem tworzymy znakomite warunki do przywrócenia świetności zgłoszonych zabytków oraz do realizacji wspaniałych inicjatyw społecznych — przekonuje Patrycja Loose z Fundacji Most the Most.

– Przede wszystkim chciałbym gorąco podziękować wszystkim, którzy wzięli udział w tym konkursie, których głosy zadecydowały o naszym wspólnym sukcesie – mówi Andrzej Abako, starosta olsztyński. - Ten obiekt zasługuje, by przywrócić mu świetność, by był dostępny mieszkańcom i turystom przez cały rok. Dzięki nagrodzie z pewnością nabierze nowego blasku.