Odszedł Kazimierz Skupień

Z głębokim smutkiem informujemy, że zmarł Kazimierz Skupień – samorządowiec, strażak-ochotnik, społecznik. Jego odejście to wielka strata dla nas wszystkich.

W 1994 roku został zastępcą burmistrza Dobrego Miasta, odpowiadając głównie za obszary wiejskie. Brał czynny udział w reformie samorządowej, skutkującej utworzeniem powiatów w Polsce. Po udanym starcie w wyborach został radnym Rady Powiatu w Olsztynie, a następnie wicestarostą olsztyńskim. Serce oddał powiatowi olsztyńskiemu, będąc radnym kolejnych, czyli II i III kadencji, kiedy to pełnił funkcję przewodniczącego komisji budżetowej. Składamy szczere wyrazy współczucia Rodzinie i Przyjaciołom Zmarłego.

W imieniu samorządu Powiatu Olsztyńskiego Starosta Olsztyński Andrzej Abako