Są środki na sprzęt ratowniczy

Jeszcze w tym roku do zespołów ratownictwa medycznego w szpitalach powiatowych w Biskupcu i Dobrym Mieście trafi sprzęt o wartości 464 tys. zł. Ich zakup umożliwi dotacja celowa wojewody warmińsko-mazurskiego. Uroczyste podpisanie umów odbyło się 23 listopada w Urzędzie Wojewódzkim w Olsztynie.

Pula środków przeznaczonych dla podmiotów leczniczych w całym regionie wyniosła 3 mln 834 tys. zł. Pieniądze mają być przeznaczone na zakup karetek i sprzętu dla zespołów ratownictwa medycznego. - Udało nam się wygenerować pewne oszczędności, dzięki którym możemy przekazać Państwu środki. Chodzi o 1 mln 291 tys. zł na zakup ambulansów medycznych dla sześciu podmiotów leczniczych funkcjonujących w województwie warmińsko-mazurskim oraz 2 mln 543 tys. zł na zakup sprzętu medycznego dla dziewięciu podmiotów leczniczych mających w swojej strukturze Szpitalny Oddział Ratunkowy oraz osiemnastu podmiotów będących dysponentami Zespołów Ratownictwa Medycznego w regionie - mówił wojewoda Artur Chojecki podczas spotkania z przedstawicielami beneficjentów.

Powiat Olsztyński reprezentowali starosta olsztyński Małgorzata Chyziak, wicestarosta Andrzej Abako oraz skarbnik Powiatu Lucyna Kozikowska. - Otrzymaliśmy 464 tys. zł. Do Szpitala Powiatowego im. Mikulicza w Biskupcu trafi 300 tys. zł na zakup ambulansu typu C z noszami oraz 80 tys. zł na urządzenie do kompresji klatki piersiowej i dwa videolaryngoskopy. Z kolei Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej w Dobrym Mieście za kwotę 84 tys. zł kupi respirator ratowniczo - transportowy, skaner żył, pompę infuzyjną, pulsoksymetr i ssak transportowy - wymienia starosta olsztyński Małgorzata Chyziak. - Cieszymy się z tego wsparcia, bo aparatura medyczna, niestety, szybko się eksploatuje. W naszych szpitalach pracują świetne zespoły ratownicze, ale im lepszym i nowocześniejszym dysponują sprzętem, tym bardziej mogą wykorzystywać swoją wiedzę i doświadczenie. Chodzi przecież o ludzkie życie, dlatego dziękujemy za przyznane środki - dodaje starosta.