160 rocznica urodzin ks. Walentego Barczewskiego

17 lutego w Brąswałdzie odbyła się uroczystość 160. rocznicy urodzin ks. Walentego Barczewskiego - proboszcza, pisarza i badacza ziemi warmińskiej. Samorząd Powiatu Olsztyńskiego reprezentowała Alicja Wąsik, przewodnicząca Rady Powiatu w Olsztynie.

Wydarzenie rozpoczęło się od mszy świetej koncelebrowanej przez arcybiskupa koadiutora archidiecezji warmińskiej Józefa Górzyńskiego, następnie pod pomnikiem zasłużonego Warmiaka zostały złożone kwiaty. Tego dnia nie brakowało wzruszających słów. W świetlicy wiejskiej słowo o księdzu Barczewskim wygłosił historyk i znawca zwyczajów warmińskich Jan Chłosta, zaś Warmiak Robert Pieczkowski przedstawił wspomnienie rodzinne. Wiersz Marii Zientary-Malewskiej, uczennicy księdza Barczewskiego, zaprezentowała bratanica poetki Maria Surynowicz.

Alicja Wąsik przeczytała list Starosty Olsztyńskiego Małgorzaty Chyziak. - Bardzo mnie cieszy kultywowanie pamięci o osobach szczególnie zasłużonych dla regionu. Taką postacią jest bezsprzecznie „uczony proboszcz z Brąswałdu”, który światłym umysłem, popartym wykształceniem i poczuciem obowiązku wobec historii Ojczyzny, dowiódł polskości południowej Warmii. Popularyzując język ojczysty i lokalne obyczaje, chronił je od zapomnienia. Wszystkim uczestnikom uroczystości życzę refleksji nad trudną historią naszych ziem, ale także poczucia dumy z pochodzenia bądź świadomego wyboru wyjątkowego miejsca pracy i zamieszkania – pięknej polskiej Warmii - napisała starosta.

Na zakończenie uroczystości dziecięcy zespół "Spręcowia" wykonał tańce i pieśni warmińskie, chętni zaś mogli nabyć reedycje książek autorstwa Walentego Barczewskiego. W wydarzeniu wzięli udział m.in. Sylwia Jaskulska, członek zarządu województwa, Jarosław Słoma, wiceprezydent Olsztyna, Ryszard Górecki, rektor UWM, Irena Derdoń, wójt gminy Stawiguda, Alicja Wąsik, przewodnicząca Rady Powiatu w Olsztynie, Sabina Robak, przewodnicząca Rady Gminy Dywity, proboszczowie sąsiednich parafii, sołtysowie, nauczyciele oraz mieszkańcy Brąswałdu i rodzina księdza Barczewskiego.
Organizatorem  obchodów 160. rocznicy urodzin ks. Walentego Barczewskiego był wójt gminy Dywity Jacek Szydło, parafia Brąswałd oraz sołectwa Brąswałd i Bukwałd.


fot. Gmina Dywity