Zostań szkolnym doradcą zawodowym!


Krajowy Ośrodek Wspierania Edukacji Zawodowej i Ustawicznej rozpoczął rekrutację uzupełniającą w naszym regionie na stanowiska doradców – konsultantów na poziomie szkół ponadgimnazjalnych i doradców – konsultantów na poziomie gimnazjów.

KOWEZiU rozpoczął nabór uzupełniający na doradców zawodowych jako beneficjent systemowy projektu „Opracowanie modelu poradnictwa zawodowego i internetowego systemu informacji edukacyjno – zawodowej". W każdej z powyższych rekrutacji (szkoły ponadgimnazjalne i gimnazja) wybrany zostanie jeden doradca – konsultant z każdego powiatu.
Więcej informacji uzyskają Państwo na stronie http://www.koweziu.edu.pl/.