Zebrali półtorej tony żywności dla potrzebujących


W Barczewie została przeprowadzona zbiórka żywności „Podziel się Posiłkiem", której głównym organizatorem był Bank Żywności w Olsztynie. Koordynatorem akcji w gminie Barczewo było miejscowe Stowarzyszenie Inicjatyw Obywatelskich. Barczewianie okazali się hojni i przekazali ponad 1,5 tony żywności.

_

Żywność była zbierana na terenie gminy w 24 sklepach, przy udziale aż 168 wolontariuszy.
- W trakcie zbiórki mieszkańcy przekazali najpotrzebniejsze artykuły z długim terminem ważności, takie jak: mąka, cukier, makaron, kasze, ryż, konserwy itp. w łącznej ilości   1521,89 kg – informuje Danuta Zielonka, prezes SIO w Barczewie.   
Z zebranej żywności wykonano 299 paczek, które dotarły  za pośrednictwem dzieci do rodzin najbardziej potrzebujących pomocy. Ponadto na dożywianie zbiorowe dzieci – do stołówki i świetlicy szkolnej – przekazano 113,58 kg żywności. W ramach zbiórki SIO współpracowało m.in. z Elżbietą Kozłowską, dyrektor Szkoły Podstawowej w Łęgajnach i koordynatorem Mirosławą Werbowy. Szkoła Podstawowa w Łęgajnach wydelegowała 32 uczniów-wolontariuszy. W Wipsowie stowarzyszenie współpracowało z Ewą Dawidczyk, dyrektorem  Niepublicznego Zespołu Szkół i Placówek oraz z 14 uczniami-wolontariuszami. W Ramsowie stowarzyszenie współpracowało z Marcinem Malinowskim, dyrektorem Niepublicznego Zespołu Szkół oraz z 20 uczniami-wolontariuszami. W Barczewie stowarzyszenie współpracowało ze Zbigniewem Podlaskim, dyrektorem Gimnazjum nr 1 w Barczewie, z opiekunami wolontariatu w osobach: Małgorzatą Duba, Ewą Radzanowską, Jolantą Jakończuk, Małgorzatą  Trusewicz i 74 uczniami-wolontariuszami. Ponadto wolontariuszami były członkinie Związku Emerytów i Rencistów w Barczewie w osobach: Fanselau Józefa, Domurad Janina, Oleszczak Halina, Głąbowska Melania. Bardzo dużej pomocy przy zbiórce udzielili także dyrektorzy takich placówek, jak Zakład Usług Komunalnych, Zakład Energetyki Cieplnej, Dom Pomocy Społecznej, Urząd Miejski w Barczewie i Centrum Kultury. Ponadto wsparcia rzeczowego udzielił Mazurski Bank Spółdzielczy w Giżycku. Przy zbiórce bardzo duże zaangażowanie wnieśli następujący członkowie SIO: Danuta Zielonka, Zbigniew Stodolnik. Alina Jakończuk, Krystyna Żygadło, Danuta Łowkiel oraz Anna Jakończuk – sympatyk.

_

_