Zdrowy Powiat Olsztyński


Programy profilaktyki zdrowia, leczenie otyłości, prawa pacjenta oraz opieka perinatalna będą tematami konferencji, która 9 kwietnia o godz. 10 odbędzie się w Starostwie Powiatowym w Olsztynie. Serdecznie zapraszamy na nią przedstawicieli gmin, sołectw, placówek oświatowych oraz organizacji pozarządowych, działających w obszarze zdrowia i na rzecz społeczności lokalnych z terenu powiatu olsztyńskiego.

Konferencja zainicjuje cykl działań, które mają przekonać społeczeństwo, że badania profilaktyczne są ważne i konieczne. Uczestnicy spotkania będą mieli okazję poznać programy z zakresu profilaktyki oraz promocji zdrowia, które realizowane będą w bieżącym roku na terenie poszczególnych gmin Powiatu Olsztyńskiego oraz w gimnazjach i szkołach ponadgimnazjalnych, jak również program „Poprawa opieki perinatalnej gwarancją zdrowia społeczności subregionu olsztyńskiego” realizowany przez Miejski Szpital Zespolony w Olsztynie na terenie Powiatu Olsztyńskiego i Miasta Olsztyn. Otrzymają też materiały informacyjne dotyczące leczenia otyłości na terenie powiatu, praw pacjenta.

Po zakończeniu konferencji zostanie przeprowadzona rejestracja potencjalnych dawców szpiku. Można będzie też wykonać bezpłatne badania poziomu cukru i ciśnienia krwi oraz poziomu tlenku węgla w wydychanym powietrzu.

Organizatorami konferencji są: Starostwo Powiatowe w Olsztynie, Warmińsko-Mazurski Oddział Wojewódzki NFZ, Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna, Wojewódzki Ośrodek Koordynujący, Miejski Szpital Zespolony.

Serdecznie zapraszamy!