Zaproszenie do złożenia oferty cenowej - meble


Starostwo Powiatowe w Olsztynie zaprasza do składania ofert cenowych na zakup, dostawę do Zespołu Szkół Podstawowo – Gimnazjalnych dla Dzieci Przewlekle Chorych przy Wojewódzkim Szpitalu Rehabilitacyjnym w Ameryce oraz montaż mebli w związku z realizacją Projektu „Szansa edukacyjna dla dzieci niepełnosprawnych”.

Zaproszenie do złożenia oferty cenowej

Oferta formularz

Formularz cenowy