Zaproszenie na bezpłatne kursy zawodowe


Opiekunka dziecięca, stolarz, tokarz, tapicer, kelner i kucharz – na takie kursy zawodowe zapraszają młodych ludzi Ośrodki Szkolenia Zawodowego OHP w Olsztynie, Dobrym Mieście i Klebarku. Kursy są bezpłatne i z pewnością zwiększają szansę znalezienia dobrej pracy.

_
Młodzi ludzie korzystający z usług OSZ OHP mają okazję dowiedzieć się, jak dopasować swój potencjał do potrzeb rynku pracy i zaplanować ścieżkę kariery – mówi Katarzyna Skobejko z OSZ OHP w Olsztynie

W maju 2013 roku, dzięki porozumieniu ze Starostwem Powiatowym w Olsztynie,  rozpoczął swoją działalność w Olsztynie Ośrodek Szkolenia Zawodowego OHP. Jest to kolejna forma organizacyjna rynku pracy Warmińsko-Mazurskiej Wojewódzkiej Komendy Ochotniczych Hufców Pracy, która powstała na terenie powiatu olsztyńskiego w ramach projektu „OHP jako realizator usług rynku pracy”. Wcześniej w powiecie olsztyńskim utworzono między innymi OSZ w Klebarku Wielkim oraz w Dobrym Mieście. Wraz z Młodzieżowymi Centrami Kariery oraz Punktami Pośrednictwa Pracy tworzą one sieć jednostek, funkcjonujących w ramach projektu „OHP jako realizator usług rynku pracy”, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Głównym celem projektu jest umożliwienie młodzieży dostępu do profesjonalnej informacji zawodowej, poradnictwa zawodowego, szkoleń, a także pośrednictwa pracy.
- Młodzi ludzie korzystający z usług OSZ OHP mają okazję dowiedzieć się, jak dopasować swój potencjał do potrzeb rynku pracy i zaplanować ścieżkę kariery, a także realizować swój plan, poprzez uczestnictwo w bezpłatnych kursach zawodowych – mówi Katarzyna Skobejko, specjalista ds. szkoleń OSZ OHP w Olsztynie.
Pomoc w znalezieniu zatrudnienia zapewniają pośrednicy pracy OHP. W zdobywaniu wiedzy i nowych kompetencji pomagają doradcy zawodowi i nowoczesne narzędzia dostępne w OHP, takie jak multimedialne programy komputerowe, specjalne zeszyty ćwiczeń, czy testy predyspozycji.
Ośrodki Szkolenia Zawodowego OHP zapraszają młodzież zainteresowaną zmianą lub podwyższaniem posiadanych kwalifikacji na bezpłatne kursy zawodowe. W III kwartale br. OSZ OHP zaplanowały kursy: „Opiekunka dziecięca”, „Stolarz” – w Klebarku Wielkim, „Tokarz – frezer”, „Tapicer” – w Dobrym Mieście, „Kucharz”, „Kelner” – w Olsztynie.
Dodatkowo OSZ OHP w Olsztynie zachęca do udziału w jednodniowym warsztacie: „ABC rekrutacji – skuteczna rozmowa kwalifikacyjna”, który odbędzie się 10 lipca, w godzinach: 9.00 – 15.00 w siedzibie OSZ OHP Plac Bema 5 w Olsztynie. W szkoleniu mogą wziąć udział wszystkie osoby, które planują wejść na rynek pracy i chcą zwiększyć swoje szanse w trakcie rozmowy kwalifikacyjnej.
Do współpracy zapraszamy również pracodawców zainteresowanych zatrudnieniem wykwalifikowanych pracowników.

OSZ OHP Klebark Wielki
Klebark Wielki 18   
10-687 Olsztyn
Tel./fax 89 527 12 06
oszklebark@ohp.pl

OSZ OHP Dobre Miasto
ul. Grudziądzka 9b
11-040 Dobre Miasto
Tel./fax 89 715 28 40
oszdobremiasto@ohp.pl
   
OSZ OHP Olsztyn
ul. Plac Bema 5
10-516 Olsztyn
Tel./fax 89 519 05 27
oszolsztyn@ohp.pl