Zamknięcie drogi w Sętalu


Wykonawca robót budowlanych w ramach inwestycji pn. Przebudowa drogi powiatowej 1442N od skrzyżowania z DK51 w miejscowości Spręcowo do miejscowości Tuławki, dalej drogą powiatową 1449N przez Gady do drogi powiatowej 1430N, dalej drogą powiatową 1430N przez miejscowość Barczewko do DK16″ informuje, że w dniu 9 lipca planowane jest jednodniowe zamknięcie odcinka drogi powiatowej 1442N zgodnie z załączoną mapą (od Sętala na długości około 1500 m).

zamknięcie  - Sętal (002)