Zamknięcie drogi Gady - krzyżówki barczewskie


Wykonawca robót budowlanych w ramach inwestycji pn. „Przebudowa drogi powiatowej 1442N od skrzyżowania z DK51 w miejscowości Spręcowo do miejscowości Tuławki, dalej drogą powiatową 1449N przez Gady do drogi powiatowej 1430N, dalej drogą powiatową 1430N przez miejscowość Barczewko do DK16″ informuje, że od 22 czerwca do 9 lipca 2021 r. planowane jest zamknięcie odcinka drogi powiatowej od m. Gady do skrzyżowania dróg powiatowych 1449N i 1430N (tzw. krzyżówki barczewskie).
        .
Zamknięty odcinek:
zakmnięcie Gady
Proponowany objazd: krzyżówki barczewskie – skrzyżowanie w Barczewku – Gady.
OBJAZD GADY