Zakaz wjazdu cieżarówek 15t w Obwodzie Drogowym w Olsztynku


ZAKAZ WJAZDU SAMOCHODÓW CIĘŻAROWYCH O MASIE POWYŻEJ 15 TON
Z powodu zniszczeń w nawierzchni dróg w poniedziałek 17 stycznia 2022 zostanie wprowadzone w trybie awaryjnym oznakowanie pionowe w postaci znaków zakazu B-5n o wartości 15t (Zakaz wjazdu samochodów ciężarowych o dopuszczalnej masie większej niż 15 ton) na drogach powiatowych w obrębie Obwodu Drogowego nr 1 w Olsztynku:
✅ 1232N odcinek Wigwałd – Elgnówko
✅ 1429N odcinek Elgnówko – Platyny.
Oznakowanie będzie obowiązywać do czasu wykonania odpowiednich remontów/ przebudowy odcinków dróg powiatowych zaznaczonych na mapie.
mapa oznakowanie B-5n