Zaczął się sezon grzewczy – uwaga na tlenek węgla!


Starostwo Powiatowe w Olsztynie włączyło się do akcji promującej elementarne zasady właściwego eksploatowania urządzeń grzewczych. – Rozpoczęty sezon grzewczy to niestety okres, gdy nasilają się przypadki zatruć tlenkiem węgla – mówi Zbigniew Załuski, dyrektor wydziału zarządzania kryzysowego olsztyńskiego starostwa.

Jak podkreśla Zbigniew Załuski przyczyny zatruć czadem są zazwyczaj podobne: zaniedbanie, niewiedza i niewłaściwe korzystanie z urządzeń grzewczych, wadliwa instalacja odprowadzania spalin, czy niesprawność wentylacji. Mając na uwadze bezpieczeństwo mieszkańców regionu Urząd Wojewódzki w Olsztynie podejmie następujące działania:
1. W dniach 19 i 21 listopada 2012 r. w godzinach  9.00-14.00 zostanie uruchomiona bezpłatna infolinia pod numerem 800 606 646, dla osób zainteresowanych wiedzą na temat zasad bezpiecznego korzystania z urządzeń grzewczych w okresie zimowym.
2. Na stronie internetowej Urzędu Wojewódzkiego i Starostwa Powiatowego w Olsztynie zostanie zamieszczony komunikat o przestrzeganiu zasad bezpieczeństwa korzystania z urządzeń grzewczych w okresie zimowym.
3. Na terenie województwa zostanie rozpowszechniona ulotka informująca o zagrożeniu. Ulotka zostanie przekazana gminom w dniu 16 listopada 2012 roku na posiedzeniu Powiatowego Zespołu Zarządzania Kryzysowego.
4. Nagłośnienie problemu poprzez media.   
Ponadto Wojewoda Warmińsko – Mazurski zwrócił się do Metropolity Warmińskiego o włączenie się do akcji i informowanie wiernych o zagrożeniach podczas mszy świętej
i Kuratorium Oświaty w Olsztynie, celem zapoznania dzieci i młodzieży z przedmiotowym zagrożeniem podczas odbywających się lekcji wychowawczych.
Koordynatorem akcji w Powiecie Olsztyńskim jest Wydział Zarządzania Kryzysowego Starostwa Powiatowego w Olsztynie  (tel. 89 521 05 57 i 89 521 05 47) oraz Centrum Zarządzania Kryzysowego Miasta i Powiatu Olsztyn (tel. 89 52 28 112).
- Liczę, że akcja „Czad nie musi zabijać” spotka się z dużym odzewem i przyczyni się do zwiększenia świadomości obywateli na temat zagrożenia – mówi Zbigniew Załuski.

_

 

_