Za mundurem...


W tym roku, po raz pierwszy w historii I Liceum Ogólnokształcącego im. Jacka Kaczmarskiego w Olsztynku, w szkole realizowana jest innowacja pedagogiczna o profilu policyjno–strażackim. 30 uczniów klasy mundurowej uczęszczać będzie na dodatkowe zajęcia mające na celu przybliżenie im funkcjonowania jednostek straży pożarnej i policji. Zajęcia będą odbywać się w formie wykładów, prezentacji oraz ćwiczeń praktycznych. Ich celem jest również zapoznanie młodzieży z podstawowymi uregulowaniami prawnymi określającymi działalność jednostek ochrony przeciwpożarowej oraz policji. Zajęcia przygotowują do szybkiej oceny sytuacji i podejmowania właściwych decyzji w obliczu różnego typu zagrożeń.

1 września uczniowie klasy mundurowej, podczas inauguracji roku szkolnego, złożyli uroczyste ślubowanie. Z rąk Komendanta Miejskiego Państwowej Straży Pożarnej bryg. Andrzeja Górzyńskiego, Komendanta Komisariatu Policji podkom. Arkadiusza Wróbla oraz Dyrektora Zespołu Szkół Ewy Orłowskiej odebrali identyfikatory oraz pagony młodszego kadeta. Podniosłości dodała obecność wielu zaproszonych gości, wśród których byli między innymi: Komendant Miejski PSP w Olsztynie bryg. Andrzej Górzyński, mł. bryg. Jarosław Przybułowski – Dowódca JRG 1 w Olsztynie, podkom. Arkadiusz Wróbel – Komendant Komisariatu Policji w Olsztynku, Artur Wrochna – Burmistrz Olsztynka oraz przedstawiciele Rady Powiatu Olsztyńskiego: Jerzy Tytz, Bogumił Kuźniewski, Alicja Woźnicka.

Niewątpliwie ta chwila zapadnie na długo w pamięci uczniów klasy mundurowej. Życzymy im satysfakcji z wybrania kierunku kształcenia i samych sukcesów w nauce!

     DSC_0630DSC_0634

     DSC_0746DSC_0596