XXXIII Sesja Rady Powiatu w Olsztynie


Uprzejmie informuję, że w dniu 29 marca 2018 roku o godz. 10:00 w sali sesyjnej nr 1 w siedzibie Powiatu Olsztyńskiego, Plac Bema 5 w Olsztynie, odbędzie się XXXIII Sesja Rady Powiatu w Olsztynie.

Przewidywany jest następujący porządek obrad:
1. Otwarcie Sesji.
2. Sprawozdanie Starosty z działalności Zarządu Powiatu w okresie między sesjami.
3. Interpelacje i zapytania radnych.
4. Informacja o sytuacji na rynku pracy w Powiecie Olsztyńskim. Działania Urzędu Pracy Powiatu Olsztyńskiego w 2017 roku.
5. Realizacja budżetu Powiatu na rok 2018
podjęcie uchwał.
6. Zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Olsztyńskiego na lata 2018-2034
podjęcie uchwały.
7. Powierzenie zadań i udzielenie pomocy jednostkom samorządu terytorialnego
podjęcie uchwał.
8. Określenie zadań i przeznaczenia na nie środków z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych
podjęcie uchwały.
9. Funkcjonowanie jednostek samorządu Powiatu
podjęcie uchwał.
10. Gospodarowanie mieniem Powiatu
podjęcie uchwały.
11. Rozpatrzenie skargi
12. Sprawy różne i wolne wnioski.
13. Zamknięcie obrad Sesji.

Jerzy Laskowski
Przewodniczący Rady Powiatu w Olsztynie