XXVII Sesja Rady Powiatu w Olsztynie – komunikat


Uprzejmie informuję, że w dniu 25 sierpnia 2017 roku o godz. 10:00 w sali sesyjnej nr 1 w siedzibie Powiatu Olsztyńskiego, Plac Bema 5 w Olsztynie, odbędzie się XXVII Sesja Rady Powiatu w Olsztynie.

Przewidywany jest następujący porządek obrad:

1. Otwarcie Sesji.

2. Sprawozdanie Starosty z działalności Zarządu Powiatu w okresie między sesjami.

3. Interpelacje i zapytania radnych.

4. Informacja o działalności Spółki Fotowoltaika Gryźliny Sp. z o.o.

5. Realizacja budżetu Powiatu.

- podjęcie uchwały.

6. Zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Olsztyńskiego na lata 2017-2033

- podjęcie uchwały.

7. Określenie zadań i przeznaczenia na nie środków z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych

- podjęcie uchwały.

8. Wdrożenie do realizacji projektu konkursowego pt. „Aktywizujemy i usamodzielniamy-1”

- podjęcie uchwały.

9. Funkcjonowanie jednostek samorządu Powiatu

- podjęcie uchwały.

10. Udzielenie pomocy finansowej jednostkom samorządu terytorialnego

- podjęcie uchwał.

11. Sprawy różne i wolne wnioski.

12. Zamknięcie obrad Sesji.

 

Jerzy Laskowski

Przewodniczący Rady Powiatu w Olsztynie