Wystartował Młodzieżowy Festiwal Filmowy w Olsztynku


Cięcie! W Olsztynku ruszyła trzecia edycja Młodzieżowego Festiwalu Filmowego Moja przestrzeń. W ubiegłym roku na festiwal wpłynęły 43 filmy z całej Polski.

Olsztynecki Festiwal daje przestrzeń do przedstawienia swojego otoczenia, osobistych doświadczeń i obserwacji za pomocą kamery, czy telefonu komórkowego. Celem konkursu jest inspirowanie młodzieży do twórczej aktywności, uwrażliwienie na problemy codziennego życia i sytuację młodego człowieka w świecie. Przedmiotem konkursu będą krótkie filmy (do 10 minut), w których autorzy przedstawią: ciekawe, zaskakujące historie, inspirowane otaczającą rzeczywistością,zreaizowane w różnej konwencji: filmu dokumentalnego, aktorskiego, animacji.

Tegoroczny Festiwal poszerza swoją formułę o dodatkową kategorię – konkurs na spot telewizyjny (do 30 sekund) Jeszcze nie jest za późno. Tematem tej formy mają być zagrożenia, przed jakimi stoi młody człowiek (nałogi, szkodliwe diety, anoreksja, bulimia).

W ramach Festiwalu organizatorzy planują również spotkania z twórcami, przeprowadzenie przez profesjonalistów masterclass, na temat pracy z kamerą, projekcje filmów konkursowych i pozakonkursowych w Pracowni Filmoteki Szkolnej w Zespole Szkół w Olsztynku.

Ostateczny termin nadsyłania prac upływa 16 października 2015 roku. Ogłoszenie wyników Festiwalu i rozdanie nagród laureatom nastąpi podczas Gali, która odbędzie się w Kinie Grunwald w Olsztynku w dniu 23 października 2015 r.

Patronami Festiwalu są: Polski Instytut Sztuki Filmowej, Filmoteka Szkolna (fundator nagród), Starosta Powiatu Olsztyńskiego, Burmistrz Miasta Olsztynka, Nowe Horyzonty Edukacji Filmowej.

Regulamin i formularz zgłoszeniowy znajduje się na stronie www.zamek.edu.pl w zakładce edukacja filmowa.
festiwal filmowy 2015 jpeg