Wyniku konkursu dla NGO


Sad ekologiczno-przyrodniczy w Żardenikach i tablica historyczna w Wadągu – to inicjatywy, które zakwalifikowały się do dofinansowania w ramach Otwartego Konkursu Ofert dla organizacji pozarządowych. Zgodnie z uchwałą Zarządu Powiatu w Olsztynie z 12 września 2017 r., obaj oferenci otrzymają po 3 tys. zł na realizację zadania.

Pierwszym z beneficjentów jest Stowarzyszenie Wspierania Osób Niepełnosprawnych i Ich Rodzin w Żardenikach, które w ramach „upowszechniania i wspierania ochrony zwierząt i dziedzictwa przyrodniczego oraz podnoszenia świadomości ekologicznej mieszkańców powiatu olsztyńskiego”, na części posesji Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego planuje zorganizować piknik połączony z sadzeniem drzew i krzewów iglastych, liściastych i owocowych. W pracę poprzedzoną konsultacjami z architektem krajobrazu mają się zaangażować zarówno wychowankowie placówki, jak i ich rodzice i nauczyciele. Nasadzenia będą pielęgnowane przez wychowanków oraz staną się ostoją dla okolicznych ptaków, owadów i zwierząt.

Tablica historyczna, którą z kolei planuje w Wadągu ustawić Warmińskie Stowarzyszenie Kobiet Kieźlińskich, będzie realizowana w ramach tworzenia, upowszechniania i ochrony kultury. Z okazji 110. rocznicy powstania elektrowni wodnej na Łynie odbędzie się spotkanie z historykiem, który z myślą głównie o mieszkańcach wsi Wadąg, Myki, Zalbki i Kieźliny, przedstawi dzieje ich miejscowości. Obok elektrowni zostanie ustawiona tablica informacyjna opisująca jej historię.

Punktacja końcowa

Uchwała Nr 142_2_2017_Realizacja zadań publicznych