Witamy w gminie Świątki


deutsche Version

HERZLICH WILLKOMMEN IN DER GEMEINDE ŚWIĄTKI

Das landschaftliche Bild der Gemeinde zeichnet eine abwechslungsreiche Gebietsbeschaffenheit aus, bestimmt vom Landrücken der Grundmoräne. Den Landrücken durchschneiden die Täler des Flusses Pasłęka sowie seine Zuflüsse. Die Landschaft bildet ein geschütztes Naturparkgebiet. Im Jahr 1970 ist hier ein Biber-Naturreservat entstanden: „Ostoja bobrów na rzece Pasłęce”.

Das Land der Seen

Die Gemeinde Świątki liegt 25 km nordwestlich von Olsztyn. Der westliche und mittlere Teil der Gemeinde liegt im Einzugsgebiet des Flusses Pasłęka, der östliche im Einzugsgebiet des Flusses Łyna. Zum Einzugsgebiet von Łyna gehört der See Sunia (116,6 ha, durchschnittliche Tiefe 3,9 m) an der Straße Świątki – Rogiedle. In dem Einzugsgebiet von Pasłęka liegt der See Skolity (38,9 ha, durchschnittliche Tiefe 3,6 m) in der Nähe von Skolity sowie kleine, malerisch gelegene Seen im Umkreis von Włodowo und Brzydowo.

Das Land der Vögel

Die Wälder nehmen ca. 2.000 ha der Gemeindefläche ein, im Baumbestand überwiegen Eichen, Buchen, Kiefern und Birken. Die Waldgebiete des Forstamts Różanka bilden auch gleichzeitig z.T. Schutzgebiete des Seeadlers und des schwarzen Storchs, es gibt hier auch mehrere Brutstellen von Kranichen. Der nördliche Waldteil grenzt an 50 ha Poldergebiete, wo eine ganze Reihe an Wasser- und Sumpfvögeln vorkommt, z.B.: Kraniche, Schwäne, Enten. Im südlichen Teil des Waldkomplexes gibt es sumpfige Hochwälder und Hochmoore, wo Sonnentau und Preiselbeere zu Hause sind. In den Waldgebieten um Włodowo herum gibt es seltene Wild- und Greifvogelarten, die in die weltweite Liste der vom Aussterben bedrohten Tierarten eingetragen sind. Dies sind: der Seeadler, der Schreiadler, der Fischadler und der Schwarzspecht.

Drei Gründe, für die sich ein Besuch in unserer Gemeinde lohnt:

1. Wegen der wunderschönen Landschaft im Tal von Pasłęka, des ermlandweit einzigen zur Bergwasserkategorie gezählten Flusses, der sog. „Forellen- und Äschenregion”, wo auch preisgekrönte Forellen bereits geangelt wurden.

2. Weil man die Hektik des Alltags in Stille und Ruhe zwischen sauberen Gewässern und unbelasteter Natur in agrotouristischen Betrieben abschütten kann.

3. Wegen der Poldergebiete von Kwiecewo, des wunderschönen Refugiums von Wasservögeln, wo 4 Reiherarten und eine große Anzahl von sonstigen Wasservogelarten auftreten – darum ist es der ideale Ort für Ornithologiefans, Fotografen und Naturliebhaber.

Bürgermeister – Sławomir Kowalczyk                                                                                                                                         Gesamtfläche – 163,8 ha                                                                                                                                                                                 Wälder und Waldgrundstücke – 10%                                                                                                                                landwirtschaftliche Nutzflächen – 72%                                                                                                                                        Bevölkerung – 4 224

Krajobraz gminy charakteryzuje się urozmaiconą rzeźbą terenu, który nadaje wysoczyzna moreny dennej. Wysoczyznę przecinają doliny Pasłęki i jej dopływów. Obszar ten stanowi strefę chronionego krajobrazu. W 1970 roku utworzono tu rezerwat przyrody „Ostoja bobrów na rzece Pasłęce”.

 

Kraina jezior
Gmina Świątki znajduje się 25 km na północny zachód od Olsztyna. Zachodnia i środkowa część gminy leży w dorzeczu Pasłęki, wschodnia w dorzeczu Łyny.

Do dorzecza Łyny należy jezioro Sunia (pow. 116,6 ha, śr. gł. 3,9 m) przy drodze Świątki – Rogiedle. W dorzeczu Pasłęki znajduje się jezioro Skolity (pow. 38,9 ha, śr. gł. 3,6 m) w pobliżu Skolit oraz niewielkie, a malowniczo położone jeziora w rejonie Włodowa i Brzydowa.

Kraina ptaków
Lasy zajmują około 2.000 ha, w drzewostanie przeważają dąb, buk, sosna, brzoza. Tereny leśne Leśnictwa Różanka objęte są częściowo strefami ochrony orła bielika i bociana czarnego, znajduje się tu również kilkanaście stanowisk lęgowych żurawi.

Północna część lasu graniczy z 50. ha terenem polderów, gdzie występuje cała gama ptaków wodnych i błotnych, np.: żurawie, łabędzie, kaczki. W części południowej kompleksu leśnego występują bory bagienne i torfowiska wysokie ze stanowiskami rosiczki i żurawiny.

W obszarach leśnych wokół Włodowa występują rzadkie gatunki dzikich i drapieżnych ptaków, wpisanych na światową listę gatunków zwierząt zagrożonych wyginięciem. Są to: orzeł bielik, orlik krzykliwy, rybołów i dzięcioł czarny.

Trzy powody, dla których warto odwiedzić naszą gminę to:

  1. Ze względu na przepiękne krajobrazy doliny Pasłęki, rzeki jako jedynej na Warmii zaliczanej do klasy wód górskich tzw. „krainy Pstrąga i Lipienia”, w której łowiono medalowe Pstrągi.
  2. Ze względu na to, że można oderwać się od zgiełku dnia codziennego w ciszy i spokoju wśród czystych wód i nieskażonej przyrody w gospodarstwach agroturystycznych.
  3. Ze względu na poldery kwiecewskie, przepiękną ostoję ptactwa wodnego, miejsce występowania 4 gatunków czapli oraz ogromnej ilości innych gatunków ptactwa wodnego, idealne miejsce dla miłośników ornitologii, fotografików oraz miłośników przyrody.

Urząd Gminy w Świątkach
11-008 Świątki 87
tel. +48 89 616 98 83
fax. +48 89 616 98 22
ug_swiatki@zeto.olsztyn.pl
www.swiatki.com.pl