Większość z kategorią A


636 osób z 12 gmin powiatu olsztyńskiego stawiło się na tegoroczną kwalifikację wojskową, która przebiegła bez zarzutów. Przez niespełna dwa miesiące przed komisją stawiło się 88 % zobowiązanych do badania.

Celem kwalifikacji wojskowej jest określenie przydatności do służby wojskowej. Aby było to możliwe w każdym powiecie powoływana jest Powiatowa Komisja Lekarska, która przeprowadza badania, zbiera wywiad oraz ocenia przydatność posiadanego wykształcenia lub umiejętności zawodowych i orzeka o zdolności do służby przydzielając jedną z kategorii – A, B, C lub D.

– Co ciekawe z każdym rokiem przybywa coraz więcej Pań zainteresowanych służbą wojskową. W tym roku na kwalifikację stawiło się aż 49 kobiet – mówi Halina Gosk, sekretarz PKL.