Warmia i warmińskość - warsztaty


Lokalna Organizacja Turystyczna Stowarzyszenie „Dom Warmiński” zaprasza do gminy Dywity w środę 29 maja osoby zainteresowane poznawaniem dziedzictwa kulturowego ziemi warmińskiej na warsztaty „Warmia i warmińskość – historia, tradycja i gwara”.

Poprowadzą je historyk i regionalista – Izabela Lewandowska oraz rodowity Warmiak i znawca gwary warmińskiej – Edward Cyfus.

29 maja – Urząd Gminy w Dywitach, ul. Olsztyńska 32 – godz. 10:00.

Harmonogram spotkania:

Ilość miejsc ograniczona

Kontakt do organizatora: Stowarzyszenie „Dom Warmiński” – tel.: 89 767 79 43, e-mail: lot.warmia@wp.pl