WAMA FILM Festiwal


Centrum Kulturalno-Biblioteczne w Dobrym Mieście zaprasza w piątek 4 października na WAMA FILM Festiwal.

Najważniejszym założeniem WAMA Film Festiwal jest promowanie wartości związanych ze wspólnym funkcjonowaniem różnych grup etnicznych, społecznych czy religijnych. Wokół tego tematu skupione są wszystkie projekcje i wydarzenia towarzyszące festiwalowi.

Promowany jest regionalizm, euroregiony, ideologię “glokalizmu”. Zapraszają do dyskusji na temat emigracji, małych ojczyzn, wyrównywania szans, problemów mniejszości etnicznych, turystyki kulturalnej, aktywizacji społecznej. W programie Festiwalu znajdują się filmy związane z najważniejszymi problemami współczesnego świata.

Więcej informacji dostępne – link.

Kino Przyjaźń w Dobrym Mieście, ul. Olsztyńska 2 – godz. 19:00.