Uzdolniona młodzież i Konkurs Krasomówczy


W poniedziałek 15 października w sali sesyjnej olsztyńskiego starostwa odbyły się eliminacje powiatowe 37. Wojewódzkiego Konkursu Krasomówczego im. Marii Zientary-Malewskiej. Na finał do Lidzbarka Warmińskiego pojedzie czterech przedstawicieli powiatu olsztyńskiego.

_

Przy ocenie wykonawców jury brało pod uwagę sugestywność wypowiedzi, dobór tematu, jasność formułowania myśli, płynność i poprawność wyrażania się, poprawność języka i jego barwę, odpowiednie wykorzystanie limitu czasu. Treść wypowiedzi uczestników konkursu dotyczyła tematyki regionalnej. Wypowiedzi uczniów były spontaniczne, sugestywne, zaprezentowane barwną i piękną polszczyzną. Na podstawie głosowania w formie pisemnej komisja konkursowa w składzie: Barbara Guga, dyrektor wydziału oświaty olsztyńskiego starostwa, Dorota Hermanowicz, dyrektor Powiatowej Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej i Sławomir Lech, pracownik starostwa, dokonała wyboru najlepszych uczestników poszczególnych kategorii:

w kategorii szkół podstawowych:
1. Hanna Małaczek – Szkoła Podstawowa im. Tadeusz Kościuszki w Jonkowie,

w kategorii szkół gimnazjalnych:
1. Radosław Borzymowski – Społeczne Gimnazjum w Węgoju,

w kategorii szkół ponadgimnazjalnych:
1. Magdalena Maria Deptuła – Zespół Szkół w Biskupcu,
2. Martyna Borzymowska – Zespół Szkół w Biskupcu,
3. Magdalena Weroniecka – I Liceum Ogólnokształcące im. Jacka Kaczmarskiego w Olsztynku,

Zwycięzcy eliminacji powiatowych otrzymali wspaniałe nagrody ufundowane przez Starostę Olsztyńskiego. Zwycięzcy eliminacji w kategoriach szkół podstawowych i gimnazjalnych oraz dwie najlepsze osoby w kategorii szkół ponadgimnazjalnych wybrane przez Komisję Konkursową będą reprezentowały Powiat Olsztyński na XXXVII Wojewódzkim Konkursie Krasomówczym Młodzieży Szkolnej im. Marii Zientary – Malewskiej, który odbędzie się w dniu 22 października 2012 r. w kaplicy Zamku Biskupów Warmińskich w Lidzbarku Warmińskim.

_