TVP3 Olsztyn o drogach województwa


O drogach Warmii i Mazur w programie Opinie TVP3 Olsztyn rozmawiali Joanna Michalska wicestarosta olsztyński oraz Tomasz Raczkowski zastępca dyrektora Zarządu Dróg Wojewódzkich… – link do strony.