Szukasz pracy? Skorzystaj z porady.


Urząd Pracy Powiatu Olsztyńskiego zachęca do korzystania z poradnictwa zawodowego i szkoleń z zakresu umiejętności poszukiwania pracy. W 2014 roku z pomocy w formie porad i informacji zawodowych grupowych skorzystało prawie 1600, a z porad indywidualnych – 6500 osób.
Żeby wziąć udział w którejś z powyższych form wsparcia należy osobiście zapisać się u doradcy zawodowego lub pracownika, który obsługuje daną osobę bezrobotną. Osoba rejestrująca się po raz pierwszy uzyskuje informacje o terminach spotkań i może od razu zapisać się na konkretny dzień.
- Spotkania grupowe trwają 1-1,5 godziny, bierze w nich udział zwykle około 25-30 osób – mówi Agnieszka Rutkowska, doradca zawodowy UPPO. - W trakcie spotkania przedstawiamy usługi i formy wsparcia. Szczególną uwagę  zwracamy na młodzież wkraczającą na rynek pracy, poszukującą pierwszej pracy. Bardzo często uczestnicy spotkań przychodzą z konkretnymi pytaniami, na które udzielamy odpowiedzi.

GRUPOWE INFORMACJE ZAWODOWE

- Usługi i instrumenty rynku pracy skierowane do osób bezrobotnych i poszukujących pracy:
Urząd Pracy w Olsztynie, al. Piłsudskiego 64b, sala nr 8
21, 26, 30 stycznia
3, 9, 16, 20, 27 lutego
5, 10, 19, 26, 27 marca

- Formy pomocy świadczone przez UP osobom bezrobotnym i poszukującym pracy:
Klub Integracji Społecznej w Jezioranach
6 lutego, 3 marca

UPPO, Filia w Biskupcu
11, 13 lutego, 12 marca

 

PORADY GRUPOWE

- Jak skutecznie szukać pracy?
Gminny Ośrodek Kultury w Dywitach, 13 lutego
Urząd Pracy w Olsztynie, 16 lutego
Urząd Gminy w Jonkowie, 20 lutego

- Rozmowa kwalifikacyjna – Twój sukces
Urząd Pracy w Olsztynie, 14 kwietnia

- Własna firma – marzenia a rzeczywistość
Urząd Pracy w Olsztynie, 21 kwietnia