Sztuka Kobiet w Dywitach po raz czwarty


Rusza czwarta edycja Przeglądu Sztuki Nieprofesjonalnej Kobiet „Kobiece_ Impresje”. Organizatorami przeglądu są: Gminny Ośrodek Kultury w Dywitach i VI Oddział Stowarzyszenia Społeczno-Kulturalnego „Pojezierze”.

Celem konkursu jest integracja środowisk plastycznych kobiet, wymiana doświadczeń i form pracy twórczej oraz wychwycenie nowych zjawisk i osobowości artystycznych.
- W ubiegłym roku w artystyczne szranki stanęło ponad 40 artystek, które namalowały 75 wspaniałych obrazów – informuje Aneta Fabisiak-Hill, dyrektor GOK w Dywitach.
Najwyżej oceniono pracę Urszuli Czernikiewicz za obraz „Sahar – Świt”. Warto wspomnieć, że pani Urszula przez wiele lat była pracownikiem Starostwa Powiatowego w Olsztynie. Po przejściu na emeryturę Urszula Czernikiewicz postanowiła rozwijać swoje artystyczne pasje, co zaowocowało nagrodą. W konkursie mogą wziąć udział pełnoletnie plastyczki-amatorki z terenu Powiatu Olsztyńskiego, które do dnia 12 kwietnia 2013 roku dostarczą do GOK w Dywitach maksymalnie dwie prace (malarstwo, grafika, rysunek, kolaż). Nadesłane prace będzie oceniać profesjonalne jury złożone z artystów-plastyków.
Szczegóły Przeglądu, Regulamin oraz Karta Uczestnictwa dostępne są na stronie www.gokdywity.eu lub pod numerem telefonu 89 5120123.