Szkoła Przyjazna Rzemiosłu


Zespół Szkół w Dobrym Mieście został uhonorowany tytułem „Szkoła Przyjazna Rzemiosłu”, który nadał placówce Cech Rzemiosła i Przedsiębiorczości w Lidzbarku Warmińskim. Ten miły moment wydarzył się w ramach 70-lecia Rzemiosła Lidzbarskiego. – Z lidzbarskim Cechem współpracujemy od wielu lat, głównie za pośrednictwem zrzeszonych w nim rzemieślników z Dobrego Miasta. U nich z kolei uczniowie Zasadniczej Szkoły Zawodowej uczą się zawodu, w placówce szkolnej natomiast realizują program z zakresu przedmiotów ogólnokształcących – mówi dyrektor Zespołu Szkół w Dobrym Mieście Andrzej Wonia.
W uroczystości wręczenia okolicznościowego dyplomu wzięła udział delegacja uczniów z pocztem sztandarowym oraz dyrektorem szkoły.