Sukces Zespołu Szkół Rolniczych w Smolajnach


7. miejsce spośród 29 uczestników eliminacji centralnych XXXVIII Olimpiady Wiedzy i Umiejętności Rolniczych w Nawojowej zajął Marcin Milkiewicz, abiturient Zespołu Szkół Rolniczych w Smolajnach.

Konkurs odbył się w dniach 6-7 czerwca br. w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych w Nawojowej. Organizatorem był Komitet Główny OWiUR przy Uniwersytecie Przyrodniczo-Humanistycznym w Siedlcach wraz z Komitetem Okręgowym OWiUR przy Uniwersytecie Rolniczym im. H. Kołłątaja w Krakowie.

Marcin Milkiewicz reprezentował swoją szkołę w kategorii: Produkcja Roślinna. Jego sukces jest też sukcesem Hanny Zygmuntowicz, która przygotowała ucznia do olimpiady. Serdecznie gratulujemy!

na zdjęciu od lewej: dyrektor ZSR w Smolajnach Joanna Maziuk, Marcin Milkiewicz, opiekun ucznia Hanna Zygmuntowicz