Stypendia pomostowe dla maturzystów


Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa Oddział Terenowy w Olsztynie informuje o XIX edycji Programu Stypendiów Pomostowych kierowanego do tegorocznych maturzystów szkół ponadgimnazjalnych, którzy rozpoczną studia dzienne i pochodzą z rodziny byłego pracownika PPGR.

Program jest skierowany do maturzystów, którzy ukończyli szkołę ponadgimnazjalną w 2020 r. i spełniają łącznie kryteria:

Kandydat do stypendium w terminie do 14 września 2020 roku wypełnia wniosek on-line, a następnie wydrukowany i podpisany wniosek wraz z załącznikami do dnia 24 września 2020 roku wysyła pod adres wskazany na ostatniej stronie wydrukowanego wniosku. Szczegółowe warunki uczestnictwa w Programie określa Regulamin przyznawania i przekazywania stypendiów dla studentów w ramach XIX edycji Programu Stypendiów Pomostowych w roku akademickim 2020-2021 (do pobrania) dostępny na stronie internetowej Fundacji Edukacyjnej Przedsiębiorczości (kliknij).

Stypendia pomostowe_Strona_3