Strażacy z nowym sprzętem ratowniczym


W czwartek 15 listopada w OSP Kieźliny odbyło się oficjalne przekazanie nowego sprzętu ratowniczego dla czterech jednostek ochotniczych funkcjonujących w Gminie Dywity. Do strażaków z Kieźlin, Tuławek, Spręcowa i Brąswałdu trafiły m.in. defibrylatory, detektory wielogazowe, piły ratownicze do szyb klejonych, czy przenośne zestawy oświetleniowe. Zakup sprzętu o wartości 46 tys. zł w 99 procentach dofinansowało Ministerstwo Sprawiedliwości z Funduszu Pomocy Pokrzywdzonym oraz Pomocy Postpenitencjarnej – Funduszu Sprawiedliwości.

Podczas uroczystości przekazania obecni byli m.in. Daniel Zadworny, wójt-elekt Gminy Dywity, Robert Fliciński, zastępca komendanta wojewódzkiego PSP w Olsztynie i Andrzej Górzyński, komendant miejski PSP w Olsztynie.
- Pozyskanie nowego sprzętu na pewno wpłynie na poprawę bezpieczeństwa naszych mieszkańców – uważa Daniel Zadworny.

Pozyskany sprzęt:

TUŁAWKI

- defibrylator AED Plus z elektrodą CPR-SP i elektrodą PEDI PADZII – szt. 1
- detektor wielogazowy Draeger X-am 2500Ex,O2,H2S, Co z ładowarką akumulatorem i zasilaczem  – szt. 1
- piła ratownicza do szyb klejonych GLASMASTER- szt. 1

BRĄSWAŁD

- defibrylator AED Plus z elektrodą CPR-SP i elektrodą PEDI PADZII – szt. 1
- detektor wielogazowy Draeger X-am 2500Ex,O2,H2S, Co z ładowarką akumulatorem i zasilaczem – szt. 1
- piła ratownicza do szyb klejonych GLASMASTER- szt. 1
- pilarka do drewna STIHL MS 291- szt. 1

KIEŹLINY

- Defibrylator AED Plus z elektrodą CPR-SP i elektrodą PEDI PADZII – szt. 1
- przenośny zestaw oświetleniowy SOLARIS LITE 16K- szt. 1
- detektor wielogazowy Draeger X-am 2500Ex,O2,H2S, Co z ładowarką akumulatorem i zasilaczem – szt. 1
- bosak dielektryczny teleskopowy LEADER – szt. 1
- latarka akumulatorowa, latarka ładowana kątowa SURVIVOR LED ze skróconą głowicą L-90562 – szt. 2
- zbijak do szyb hartowanych – szt. 2

SPRĘCOWO

- defibrylator AED Plus z elektrodą CPR-SP i elektrodą PEDI PADZII – szt. 1
- przenośny zestaw oświetleniowy SOLARIS LITE 16K – szt. 1
- parawan do osłony miejsca wypadku i zasłaniania ofiar wypadku- szt. 1
- detektor napięcia prądu zmiennego leader Volt AC- szt. 1

Wydatek kwalifikowalny w ramach Projektu „Sprzęt ratowniczy dla Ochotniczych Straży Pożarnych Gminy Dywity” realizowanego na podstawie Umowy nr DFS-II-7211-1766/18 z dnia 6 września 2018 roku. Projekt współfinansowany ze środków Ministerstwa Sprawiedliwości w ramach Funduszu Pomocy Pokrzywdzonym oraz Pomocy Postpenitencjarnej – Funduszu Sprawiedliwości.

Kwota brutto: 46 040,00 zł.

Wydatek kwalifikowalny – kwota brutto 46 040,00 zł (dofinansowanie 99% – kwota brutto 45 579,40 zł, wkład własny 1%  – kwota brutto 460,40 zł)

Kategoria wydatków: koszty merytoryczne.