Strażacy skorzystają ze środków na ochronę środowiska


11 jednostek Ochotniczej Straży Pożarnej z terenu powiatu olsztyńskiego otrzyma dotację na realizację zadań z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej. Na ten cel samorząd przeznaczył 54,5 tys. zł. Zarząd Powiatu w Olsztynie uchwałą z 12 września 2017 zatwierdził listę beneficjentów. Jednocześnie ogłosił kolejny konkurs na oferty z tego samego zakresu zadań. Szczegóły poniżej.

- Wnioski rozpatrywaliśmy pod kątem celu, zakresu rzeczowego, sposobu realizacji i tego, jak zadanie wpłynie na przyrodę. Środki zabezpieczone na dotację celową pochodzą z opłat i kar ponoszonych za korzystanie ze środowiska. Co roku o dotację mogą się starać podmioty niezaliczone do sektora finansów publicznych czyli m.in. osoby fizyczne, przedsiębiorstwa, wspólnoty mieszkaniowe, Ochotnicze Straże Pożarne oraz jednostki sektora finansów publicznych będące gminnymi lub powiatowymi osobami prawnymi – mówi starosta olsztyński Małgorzata Chyziak.

Wśród beneficjentów znaleźli się: OSP Bartołty Wielkie, OSP Droszewo, OSP Orzechowo, Gmina Dywity dla OSP Brąswałd, OSP Naglady, OSP Radostowo, OSP Jonkowo, OSP Lutry, OSP Purda, OSP Gryźliny, OSP Świątki. Środki, które otrzymają, zostaną przeznaczone m.in. na kupno zestawu do opryskiwania podczas gaszenia pożarów traw, zestawy ratownictwa technicznego, zintegrowany system alarmowania i ochrony ludności, czy pompy do usuwania wody z zalanych pomieszczeń.

Zarząd Powiatu w Olsztynie ogłosił jednocześnie drugi konkurs na zadania z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej. Wysokość dotacji na poszczególnego beneficjenta może osiągnąć nawet 20 tys. zł. Wnioski przyjmowane będą do 27 września 2017 r. Formularze (wniosek i oświadczenia) można pobrać ze strony bip.powiat-olsztynski.pl lub tu: wniosek, oświadczenie.