Starosta uhonorował zwycięzców olimpiady OC


Przed posiedzeniem Zarządu Powiatu w Olsztynie (20 marca) doszło do miłego spotkania. Mirosław Pampuch, starosta olsztyński uhonorował i nagrodził zwycięską drużynę Zespołu Szkół w Biskupcu, która wygrała Wojewódzką Olimpiadę Wiedzy o Obronie Cywilnej. Gratulacje otrzymała też Iwona Karmazyn, nauczycielka, która przygotowała uczniów.

_

Na spotkaniu z Zarządem Powiatu w Olsztynie pojawił się Piotr Chodup i nauczycielka przysposobienia obronnego Iwona Karmazyn. Niestety z ważnych powodów rodzinnych z Biskupca do Olsztyna nie mógł dojechać drugi z członków zwycięskiej ekipy, czyli Piotr Robak.
- Pozostawienie w pokonanym polu drużyn ze szkół ponadgimnazjalnych całego regionu, to olbrzymi sukces – mówi starosta Mirosław Pampuch. – Moja radość jest tym większa, że drużyna ZS w Biskupcu okazała się bezkonkurencyjna w województwie już po raz trzeci z rzędu! Tak więc o przypadku nie mogło być tu mowy.
Starosta wręczył wygranej ekipie i nauczycielce listy gratulacyjne, a także nagrody rzeczowe i warmińskie gadżety.
- Niech to zwycięstwo będzie bodźcem do dalszego działania i osiągania kolejnych sukcesów – życzy starosta olsztyński.

_