Starosta i samorząd powiatu nagrodzeni za innowacyjność


Samorządy miast, gmin i powiatów z całej Polski otrzymały wyróżnienia w konkursie „Innowacyjny Samorząd 2014”, zorganizowanym przez Związek Powiatów Polskich. Na Powiat Olsztyński posypały się nagrody: główna za projekt „E-mapa”, wyróżniono także starostę za uzyskanie tytułu „Powiat Innowacyjny 2014”. W kategorii „Kultura” zauważona została innowacja edukacyjna Powiatowej Szkoły Muzycznej I stopnia w Dywitach. Nagrody w imieniu starosty odebrała Izabela Smolińska-Letza wicestarosta olsztyński.

Uroczystość wręczenia nagród odbyła się w poniedziałek 27 października w Sali Kolumnowej  Sejmu RP. Nagrody przyznano w sześciu kategoriach: „Kształcenie zawodowe i ustawiczne”, „Wspieranie przedsiębiorczości”, „Profilaktyka i promocja zdrowia”, „Sport i Turystyka” „Kultura”, „Tworzenie Społeczeństwa Informacyjnego”. Oprócz nagród głównych kapituła wręczyła również wyróżnienia i nagrody specjalne.

Powiat Olsztyński może się pochwalić nagrodą główną w kategorii „Wspieranie przedsiębiorczości” za projekt „E-mapa”, dzięki któremu przekształcono do postaci cyfrowej zasoby geodezyjne i kartograficzne.
- To innowacyjny projekt na kraj. Nadrabiamy nim kilkunastoletnie zaległości i jesteśmy przykładem wyjścia do inwestorów, geodetów i przyszłych mieszkańców powiatu – komentuje nagrodę Mirosław Pampuch starosta olsztyński. – Cieszę się, że ta praca została dostrzeżona przez kapitułę.
Starosta Olsztyński  otrzymał tym samym dyplom  za uzyskanie tytułu „Powiat Innowacyjny 2014”.

W kategorii „Kultura” powiat został laureatem za projekt „Metoda Colourstrings w nauczaniu gry na instrumentach w Powiatowej Szkole Muzycznej I stopnia w Dywitach”. Jest to nowatorska metoda nauczania gry na instrumentach smyczkowych, która uwzględnia możliwości percepcyjne małych dzieci.
- Bardzo się cieszymy z tego wyróżnienia – mówi Janusz Ciepliński dyrektor PSM I stopnia w Dywitach.  - Jesteśmy drugą szkołą w Polsce, która wdrożyła do nauczania metodę Colourstrings – wypróbowaną w Niemczech, Czechach i Finlandii. I to się bardzo dobrze u  nas sprawdza.
Adepci  PSM I stopnia w Dywitach uczą się gry na instrumentach metodami: Suzuki i Colourstrings.

Spotkanie zorganizowali Komisja Samorządu Terytorialnego i Polityki Regionalnej oraz Związek Powiatów Polskich.

IMG_5260

Wicestarosta olsztyński Izabela Smolińska-Letza odbiera wyróżnienia w konkursie „Innowacyjny Samorząd 2014″

IMG_5397IMG_5395

Nagrodzeni i laureaci konkursu zorganizowanego przez Związek Powiatów Polskich

Zdjęcia: www.zpp.pl