Stan epidemiologiczny w powiecie na 6.05.2020 godz. 9:00


Podajemy stan epidemiologiczny w powiecie olsztyńskim na 6.05.2020 godz. 9:00. Od dziś przedszkola i żłobki mogą wznowić organizację zajęć opiekuńczych oraz, jeśli to możliwe, dydaktyczno-wychowawczych. Możliwość nie oznacza obowiązku, decyzję o uruchomieniu podejmują organy prowadzące. W przypadku, gdy rodzice zdecydują się na pozostanie z dzieckiem w domu, do 24.05. mogą skorzystać z zasiłku opiekuńczego. Przysługuje on rodzicom dzieci do 8 r.ż.

6 maja 2020 godz_9