Stan epidemiologiczny w powiecie na 29.05.2020 godz. 9:00


Podajemy stan epidemiologiczny w powiecie olsztyńskim na 29.05.2020 godz. 9:00.

Przedstawiamy zmiany wprowadzone przez rząd:

Miejsca, w których nadal obowiązywać będzie zasada zasłaniania ust oraz nosa:

Zasada zasłania twarzy nie będzie obowiązywała w pracy, jeżeli pracodawca spełni wymogi sanitarne oraz zapewni odpowiednie odległości między stanowiskami.

29 maja 2020 godz_900