Stan epidemiologiczny w powiecie na 22.05.2020 godz. 9:00


Podajemy stan epidemiologiczny w powiecie olsztyńskim na 22.05.2020 godz. 9:00. Informujemy, że w kolejnych dniach zmieniamy zasady publikacji naszych raportów. Nadal będą one zamieszczane codziennie od poniedziałku do piątku, wyłączamy natomiast weekendy.

Przypominamy, że od 25 maja możliwe będzie otwarcie placówek dziennego pobytu. Są to:

Możliwość nie oznacza konieczności. Warunkiem jest spełnienie przez placówkę warunków reżimu sanitarnego. Ostateczna decyzja w tym zakresie będzie podejmowana przez wojewodę.
Szczegóły: MRPiPS

22 maja 2020 godz 9