Spotkanie ze Stowarzyszeniami


18 kwietnia w sali narad Urzędu Gminy Stawiguda odbyło się spotkanie z organizacjami pozarządowymi. Wzięło w nich udział około 30 osób, wśród nich znaleźli się przedstawiciele NGO, lokalni aktywiści, nieformalne grupy działania, seniorzy, a także przedstawiciele samorządu.

Przedstawiciele organizacji pozarządowych mieli okazję omówić realizowane przez siebie projekty i inicjatywy, wydarzenia kulturalne i sportowe w gminie Stawiguda. Urzędnicy z kolei przedstawili Program współpracy Gminy Stawiguda z organizacjami pozarządowymi (Uchwała nr XXXIX/318/2014 Rady Gminy Stawiguda z dnia 29 października 2014 r.)oraz możliwości ich finansowania.

Dzięki prowadzonym w gminie konsultacjom zarówno stowarzyszenia, jak i sami mieszkańcy mają możliwość wspólnego działania na rzecz poprawy jakości