Ósmy Powiatowy Dzień Integracji w Dobrym Mieście


W sobotę 2 czerwca w Dobrym Mieście po raz ósmy odbył się  Powiatowy Dzień Integracji, którego organizatorem było dobromiejskie koło Polskiego Stowarzyszenia na Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym. Na imprezie udało się zgromadzić 140 osób niepełnosprawnych oraz 70 wolontariuszy i opiekunów. Olsztyńskie starostwo dofinansowało imprezę.

_

Swoją obecność zaznaczyły ośrodki, domy pomocy społecznej i stowarzyszenia z Jezioran, Biskupca, Olsztyna, Olsztynka oraz Dobrego Miasta. Miłym akcentem stał się  także udział uczniów klas integracyjnych z Gimnazjum Publicznego im. Jana Pawła II w Dobrym Mieście.
Celem tego przedsięwzięcia było przeprowadzenie imprezy sportowo – rekreacyjnej z udziałem niepełnosprawnych i sprawnych mieszkańców Powiatu Olsztyńskiego. Impreza stała się okazją do promowania działań na rzecz osób niepełnosprawnych. Poprzez wspólne uczestnictwo w zawodach sportowych,  grach i zabawach zarówno sprawni, jak i ci mniej sprawni mogli bliżej się poznać i nauczyć się siebie nawzajem.
Imprezę odbywającą się na terenie gościnnego Gimnazjum Publicznego im. Jana Pawła II w Dobrym Mieście rozpoczęły występy muzyczne zespołów muzycznych z Warsztatu Terapii Zajęciowej w Dobrym Mieście -„BANDADANA", „Tacy Sami" z Integracyjnego Klubu Terapeutycznego „Być Razem" oraz zespół taneczny działający przy Polskim Stowarzyszeniu na Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym Dobrym Mieście. Przewodniczący dobromiejskiego koła PSOUU Wojciech Gajewski  wyposażony w rekwizyty kibica reprezentacji Polski przywitał uczestników imprezy.
- Obserwując od kilku lat zaangażowanie uczestników zawodów, dochodzę do wniosku, iż od nich właśnie piłkarze i inni reprezentanci naszego kraju powinni uczyć się entuzjazmu, radości i pasji w rozgrywaniu konkurencji sportowych – mówił Wojciech Gajewski.

_

Oficjalnego otwarcia Dnia Integracji dokonała Beata Harań, zastępca burmistrza Dobrego Miasta, życząc wszystkim dobrej zabawy i szlachetnej rywalizacji. Sala gimnastyczna gościła zawodników:  przejścia przez tunel na czas, strzałów na bramkę, przeciągania liny, slalomu z kijem hokejowym, toru przeszkód, rzutu do kosza, wyścigu z jajkiem i skoków w workach – „cebulkach". Wszystkie konkurencje sportowe przebiegały pod czujnym okiem terapeutów oraz nauczycieli wychowania fizycznego dobromiejskiego gimnazjum. Wolontariusze i grupa ratowników medycznych czynnie pomagała w zmaganiach sportowych. Każdy z uczestników imprezy otrzymał pamiątkowe dyplomy, koszulki i drobne upominki. Uczestnikom konkurencji sportowych wręczono medale i nagrody za zajęcie czołowych miejsc.
Dodatkowo za udział  nagrody i dyplomy otrzymały środki, stowarzyszenia i domy pomocy społecznej uczestniczące w VIII Powiatowym Dniu Integracji. Po rywalizacji i rozgrywkach organizatorzy zapewnili wszystkim chętnym uczestnikom imprezy pobyt na sąsiadującym z posesją gimnazjum basenie ,,Na Fali". Zabawa na pływalni okazała się ogromną atrakcją, z której skorzystała duża grupa uczestników Dnia Integracji.
Wszystkie atrakcje mogły się odbyć dzięki dofinansowaniu uzyskanemu ze Starostwa Powiatowego w Olsztynie, które przekazało dotację ze środków PFRON oraz Urzędu Miejskiego w Dobrym Mieście. Organizatorzy poprzez zrealizowanie tego przedsięwzięcia pokazali zmagania sportowe osób niepełnosprawnych, a tym samym ich potencjał, a nie ograniczenia. Stworzono również możliwość integracji różnych placówek specjalnych.
Powiatowy Dzień Integracji po raz kolejny okazał się miejscem i przestrzenią, gdzie dzieci, młodzież, dorośli i osoby niepełnosprawne wspólnie mogli spędzić wolny czas z pożytkiem i radością dla siebie.

_