Smolajny realizują projekt „Wykwalifikowany rolnik”


Zespół Szkół Rolniczych im. biskupa Ignacego Błażeja Krasickiego w Smolajnach jest partnerem w realizowanym projekcie pn.: „Wykwalifikowany rolnik”, którego głównym celem jest modernizacja oferty kształcenia ZSR w Smolajnach.
Wszystko ma się odbywać poprzez wdrożenie programu rozwojowego szkoły w okresie od  grudnia 2012 r., do  października 2014 r., polegającego na współpracy szkoły z przedsiębiorcami i instytucjami rynku pracy w zakresie realizowanych praktyk zawodowych poprzez ich uzupełnienie o kursy zawodowe oraz organizację zajęć dodatkowych.
W ramach  projektu przewiduje się realizację kursów zawodowych/doszkalających z zakresu: obsługi operatorskiej wózków  jezdniowych, obsługi pilarek mechaniczno – łańcuchowych, obsługi kos spalinowych, operatora kombajnów, kurs prawa jazdy kat. B, kurs prawa jazdy kat. T, a także realizowane będą zajęcia dodatkowe z zakresu organizacji produkcji mlecznej/produkcji mięsa wołowego oraz zajęcia z doradcą zawodowym. W ramach realizowanego projektu pracownie szkolne zostaną wyposażone w  następujący sprzęt: komputer przenośny wraz z oprogramowaniem, projektor wraz z osprzętem, urządzenie wielofunkcyjne (kserograficzne).
Okres realizacji projektu od 03.12.2012 do 31.10.2014.